Získajte body za
každý kvalifikovaný obchod

Obchodujte viac, plaťte menej a získajte lepšie služby s naším novým vernostným
programom.

Zbierate body, aby ste sa mohli presunúť na vyššiu úroveň účtu, a sledujte
svoj počet bodov v reálnom čase, aby ste boli vždy úplne v obraze.

Viac bodov znamená lepšie ceny

Získajte s bodmi aj lepšie ceny a služby.

 • Minimálny počiatočný vklad: 2 000 USD

  Classic

  Špičkové vstupné ceny
  a prvotriedne digitálne služby aj podpora.

  • Nízke vstupné ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
 • 120 000 bodov alebo minimálny počiatočný vklad:
  200 000 USD

  Platinum

  Získajte až o 30 % nižšie ceny, prioritnú
   podporu a oveľa viac.

  • Až o 30 % nižšie ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
  • Prednostná zákaznícka podpora
 • 500 000 bodov alebo minimálny počiatočný vklad: 1 000 000 USD

  VIP

  Získajte VIP servis, naše najlepšie ceny, prednostné služby a priamy prístup k tímu SaxoStrats.

  • Naše najlepšie ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
  • Prednostná zákaznícka podpora
  • Priamy prístup k našim obchodným expertom, 24/5
  • Individuálny prístup k členom tímu SaxoStrats
  • Pozvánky na exkluzívne podujatia

  Prečítajte si o prestížnej sieti VIP

Ako to funguje?

Za lojalitu si zaslúžite odmenu

 • 0 bodov
 • 0 bodov
 • 120 000 bodov
 • 120 000 bodov
 • 500 000 bodov

Ako poďakovanie za to, že s nami obchodujete, získate body pri zadaní každého kvalifikovaného obchodu.

Nazbierajte dostatok bodov a presunieme vás na vyššiu úroveň účtu, ktorá ponúka lepšie podmienky na obchodovanie.

 • ObchodObjemBody
  FX
  EUR 10,000 20
  Akcie/ETF/ETN
  EUR 10,000 250
   CFD na akcie
  EUR 10,000 180
  Dlhopisy
  EUR 10,000 320
 • Ako získať body

  Body získavate za každé zadanie kvalifokovaného obchodu, pričom rôzne triedy aktív a objemy obchodov majú rôzne bodové hodnoty. Body môžete získavať aj za iné činnosti, napríklad za pridávanie finančných prostriedkov na účet.

  Najčastejšie otázky

  Je to ľahké. Otvorte si účet Saxo a automaticky vás bezplatne zaradíme do nášho vernostného programu. Podľa vášho úvodného vkladu zaradíme váš účet na príslušnú úroveň. Môžete začať získavať body a dosiahnuť lepší status.

  Ak patríte medzi nových klientov, vaša úroveň účtu sa určuje podľa vášho počiatočného vkladu. Ak sa chcete kvalifikovať na vyššiu úroveň účtu, musíte dosiahnuť určitý počet bodov. Ich počet závisí od úrovne, na ktorú sa chcete dostať. Vaše body sa vypočítavajú priebežne za posledné tri mesiace, ku ktorým sa pripočítavajú aj body za aktuálny mesiac. To znamená, že body získané v januári nebudú súčasťou vášho súčtu bodov od 1. mája.

  Keď sa kvalifikujete na určitú úroveň účtu, získate 12-mesačné priebežné členstvo. To znamená, že keď priebežne dosahujete počet bodov potrebný pre vašu úroveň účtu, vaše 12-mesačné priebežné členstvo naďalej platí. Ak niekedy klesnete pod úroveň požadovaných bodov, začne sa odpočítavať 12-mesačná ochranná lehota, kým vás presunieme na nižšiu úroveň účtu. Takže budete mať dostatok času na opätovné získanie potrebných bodov.

  Sú dva spôsoby, ako môžete pri financovaní svojho účtu získať body.

  1. Prvých 30 dní čistého financovania

  Ako nový klient spoločnosti Saxo dostanete body počas prvých 30 dní u nás podľa vášho čistého financovania.

  Financovanie vo výške 10 000 USD znamená 6 000 bodov.

  Financovanie vo výške 1 000 000 USD znamená 600 000 bodov a kvalifikujete sa na úroveň VIP.

  Ak vyberiete prostriedky, počet vašich bodov sa adekvátne zníži.

  Na konci každého dňa prepočítame zostatok bodov. Ak vaše prostriedky vyberiete, body vám ku koncu dňa odpočítame, aby ste mohli počet bodov pravidelne sledovať. Akýkoľvek posun na vyššiu úroveň sa uplatní dva pracovné dni po tom, čo zostatok na vašom účte Saxo dosiahne kvalifikačnú úroveň.

  Upozorňujeme, že celková hodnota spravovaných aktív (okrem vášho čistého financovania a prevodov cenných papierov) sa pri výpočte bodov počas tohto počiatočného 30-dňového obdobia nebude brať do úvahy.

  2. Prvých 30 dní prevodov cenných papierov

  Ako nový klient spoločnosti Saxo dostanete body počas prvých 30 dní u nás podľa vašich prevodov cenných papierov. 

  Prevod cenných papierov prinesie rovnaké množstvo bodov, ako by prinieslo hotovostné financovanie. Počet bodov bude založený na hodnote prevedenej pozície.

  Za prevod pozícií v hodnote 10 000 USD získate 6 000 bodov.

  Za prevod pozícií v hodnote 1 000 000 USD získate 600 000 bodov a kvalifikujete sa na úroveň VIP.

  Ak vyberiete prostriedky, počet vašich bodov sa adekvátne zníži.

  Na konci každého dňa prepočítame zostatok bodov. Ak vaše prostriedky vyberiete, body vám ku koncu dňa odpočítame, aby ste mohli počet bodov pravidelne sledovať. Akýkoľvek posun na vyššiu úroveň sa uplatní dva pracovné dni po tom, čo zostatok na vašom účte Saxo dosiahne kvalifikačnú úroveň.

  Upozorňujeme, že celková hodnota spravovaných aktív (okrem vášho čistého financovania a prevodov cenných papierov) sa pri výpočte bodov počas tohto počiatočného 30-dňového obdobia nebude brať do úvahy.

  3. Prostriedky a hodnota spravovaných aktív v priebehu času

  30 dní od otvorenia účtu zbierate body za finančné prostriedky, ktoré u nás držíte. No keďže sa tieto prostriedky mohli previesť z hotovosti na pozície, získané body budú vychádzať z celkovej priemernej hodnoty spravovaných aktív na vašom účte, a nie z hotovostného zostatku. To znamená z celkovej hodnoty účtu vrátane akýchkoľvek vkladov a otvorených pozícií.

  Vaše body sa počítajú na základe priemerných mesačných spravovaných aktív a pripíšu sa vám dva obchodné dni pred koncom každého mesiaca.

  Napr. priemerné spravované aktíva vo výške 10 000 EUR by znamenali mesačne 250 bodov.

  Upozorňujeme, že aktíva spravované počas prvých 30 dní od otvorenia vášho účtu nie sú zahrnuté v týchto výpočtoch. Počas tohto obdobia sa zohľadňuje čisté financovanie účtu a prevody cenných papierov, ako je uvedené vyššie.

  Ak nedosahujete počet bodov potrebný pre vašu úroveň účtu, nepresunieme vás na nižšiu úroveň účtu okamžite. Namiesto toho sa začne uplatňovať 12-mesačná ochranná lehota. To znamená, že môžete využívať všetky výhody vašej aktuálnej úrovne účtu minimálne ďalších 12 mesiacov.

  Mali by ste mať tak dostatok času na získanie dostatočného počtu bodov, aby ste sa opäť kvalifikovali na svoju aktuálnu úroveň. Ak body získate a kvalifikujete sa, vaše priebežné 12-mesačné členstvo sa opäť spustí. Váš presun na nižšiu úroveň účtu zvažujeme len vtedy, keď kedykoľvek počas ochrannej lehoty nedosahujete potrebný počet bodov.

  1. Vaša úroveň Saxo Rewards je určená výlučne pre váš klientsky účet a je neprenosná. Zneužitie programu Saxo Rewards, ktoré nie je v súlade so zámerom tohto programu, môže viesť k diskvalifikácii z programu Saxo Rewards a Saxo môže požadovať odškodnenie za akékoľvek straty a/alebo škody v dôsledku takéhoto zneužitia.
  2. Saxo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť program Saxo Rewards vrátane týchto podmienok. To zahŕňa (okrem iného) zmeny pre:
    1. kvalifikačné požiadavky a/alebo podmienky pre jednotlivé úrovne,
    2. typy výhod plynúce z rôznych úrovní (podľa vhodnosti),
    3. platnosť bodov Saxo Rewards a
    4. špeciálne funkcie, ponuky a/alebo propagácie (podľa vhodnosti), ktoré môžu byť k dispozícii pre rôzne úrovne.
  3. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou priebežne sledovať akékoľvek zmeny, ktoré mohla spoločnosť Saxo uplatniť v programe Saxo Rewards.

  Ste pripravení začať?

  Otvorte si účet Saxo ešte dnes a na základe vášho počiatočného vkladu
  by ste mohli získať dostatok bodov na prechod na vyššiu úroveň účtu.

  Odošlite online žiadosť za 5 minút

  Získajte body za každý zadaný obchod

  Získajte prístup k lepším cenám a službám

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Praha 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo

  Vyberte región

  Slovenská republika
  Slovenská republika

  Poznajte riziká
  S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

  Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

  Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.