Soupis bodů

Počet bodů, které získáte, bude záviset na produktech, které obchodujete, a na velikosti vašich obchodů. Některé produkty vám přinesou více bodů než jiné. Čím více budete obchodovat – například v hodnotě nebo v lotech – tím více bodů získáte.

Níže uvedená tabulka ukazuje, kolik bodů získáte za konkrétní objemy obchodování s různými produkty. Všimněte si, že body se neudělují v přesných násobcích; z různých obchodů můžete například získat 4 body nebo 1234 bodů.

Swipe left or right for more
ProduktObjemBody
Forex spot obchod10 000 EUR30
Obchod s forexovými opcemi10 000 EUR40
Obchod s CFD na indexy10 000 EUR20
Obchod s CFD na akcie10 000 EUR180
Všechny obchody s CFD10 000 EUR30
Obchod s expirujícími CFD10 000 EUR20
Obchod s akciemi10 000 EUR160
Obchod s akciovými opcemi150
Obchod s neakciovými opcemi1110
Obchod s futures kontrakty1110
Obchod s opčními kontrakty1110
Investice do dluhopisů10 000 EUR320

Často kladené dotazy

Nemusíte dělat nic. Protože už jste klient Saxo, stáváte se automaticky členem věrnostního programu bez dalších poplatků.

Počet bodů, které získáte, bude záviset na produktech, které obchodujete, a na velikosti vašich obchodů. Některé produkty vám přinesou více bodů než jiné. Čím více budete obchodovat – například v hodnotě nebo v lotech – tím více bodů získáte.

Po spuštění programu Saxo Rewards zůstali stávající klienti na úrovni, na které byli těsně před spuštěním tohoto programu. Pokud jste nový klient, určuje vaši úroveň účtu počáteční vklad. Vstup na úroveň Classic vám zajistí počáteční vklad prostředků ve výši 2 000 USD, na úroveň Platinum potřebujete 200 000 USD a vkladem 1 000 000 USD se dostanete na úroveň VIP. Upgrade začne platit dva pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebnou částku (např. 1 000 000 USD k získání úrovně VIP).

Abyste se kvalifikovali pro upgrade, musíte získat určitý počet bodů podle úrovně, na kterou se chcete dostat. Vaše body se počítají klouzavě za poslední tři měsíce včetně aktuálního. Například body, které získáte v lednu, nebudou zahrnuty do vašeho klouzavého součtu od 1. května.

Jakmile splníte podmínky některé úrovně účtu, získáte klouzavé 12mesíční členství. To znamená, že dokud budete klouzavě splňovat bodové kritérium pro vaši úroveň, bude se vám 12měsíční členství prodlužovat. Pokud někdy počet získaných bodů klesne pod hranici kritéria, budete mít lhůtu 12 měsíců, než vás přesuneme na nižší úroveň. Tím získáváte čas znovu získat své body.

Po 30 dnech od založení účtu obdržíte body za celkové průměrné prostředky pod správou (AuM) vašeho účtu. Jedná se o celkovou hodnotu vašeho účtu, včetně případných vkladů peněžních prostředků a otevřených pozic.

Vaše body se počítají na základě průměrných měsíčních prostředků pod správou. Body obdržíte dva obchodní dny před koncem každého měsíce.

Například průměrné prostředky pod správou ve výši 10 000 EUR vám každý měsíc přinesou 250 bodů.

Všimněte si, že prostředky pod správou nebudeme zahrnovat do výpočtů po prvních 30 dnů od otevření vašeho účtu. Během tohoto období budeme zohledňovat čisté financování účtu, jak je uvedeno výše.

Pokud nesplníte bodové kritérium pro danou úroveň, nepřesuneme vás na nižší úroveň hned. Místo toho vám začne běžet 12měsíční lhůta odkladu. To znamená, že můžete využívat všechny výhody své aktuální úrovně účtu po dobu nejméně dalších 12 měsíců.

To vám dá čas na získání dostatečného množství bodů, abyste znovu splnili podmínky pro aktuální úroveň. Pokud je splníte, 12mesíční klouzavé členství se vám obnoví. Přesun na nižší úroveň zvážíme jenom v případě, že během období odkladu nesplníte kritérium bodů potřebných pro vaší úroveň.

Body se na účty automaticky připisují denně, takže je třeba počkat 24 hodin, než se vám získané body objeví na účtu.
 1. Vaše úroveň v programu Saxo Rewards platí pouze pro váš vlastní klientský účet a je nepřenosná. Zneužití programu Saxo Rewards, které je v rozporu s účelem a záměrem programu (jako je podvod nebo využití jakéhokoli nezamýšleného technického omezení) může vést k:
  1. odebrání všech bodů Saxo Rewards, které vám byly připsány a které mohou být označeny za neplatné, nebo
  2. diskvalifikaci z programu Saxo Rewards a odebrání bonusů.
 2. Společnost Saxo si vyhrazuje právo rozhodnout, jaké chování nebo aktivita představuje zneužití programu Saxo Rewards, a může požadovat, abyste ji odškodnili za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z takového zneužití.
 3. Společnost Saxo si vyhrazuje právo kdykoli upravit program Saxo Rewards, včetně těchto podmínek. To zahrnuje (mimo jiné) následující změny:
   1. požadavky a podmínky k získání nároku,
   2. typy bonusů, které plynou z různých úrovní (podle potřeby),
   3. doba platnosti bodů Saxo Rewards,
   4. speciální funkce, nabídky a propagační akce (podle potřeby), které mohou být k dispozici pro různé úrovně.
 4. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za získávání informací o jakýchkoli změnách, které může společnost Saxo čas od času implementovat do programu Saxo Rewards.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Obchodujte více, plaťte méně a získejte lepší služby díky novému věrnostnímu programu.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.